เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883