เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883