เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 1 บ้านดอนแก้ว
หมู่ที่ 1 บ้านดอนแก้ว
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883