เทศบาลตำบลเมืองชุม
  หมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง
หมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883