เทศบาลตำบลเมืองชุม
  การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน
12 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปั่นจักรยาน
ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883