เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันทุจริต(1)
แผนป้องกันทุจริต(2)
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883