เทศบาลตำบลเมืองชุม
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883