เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883