เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ศูนย์ อปพร.
ศูนย์ อปพร.
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883