เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการถมดิน บ้านยกเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ ๘ เชื่อมบ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองเสียน้ำ บ้านยกเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมป้ายโครงการจำนวน
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม โดยเทลานคอนกรีตงานก่อสร้างกันสาด งานรั้วกันเด็ก ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้า
กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883