เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำน้ำแม่ห่างบ้านวังช้าง หมู่ที่ 9
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำน้ำแม่ห่างบ้านวังช้าง  หมู่ที่  9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ขนาดท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จำนวน  11  ท่อน  พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำ  จุดดำเนินการบริเวณลำน้ำแม่ห่างหน้าวัดบ้านวังช้าง ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1  ป้าย
( เข้าชมทั้งสิ้น 28 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883